Ползи от ваксинопрофилактиката

Ползи от ваксинопрофилактиката

Ваксините са биологични препарати, получени от живи или убити микроорганизми – причинители на инфекциозни заболявания, или от техни продукти и съставки, които въведени в организма, предизвикват имунитет срещу съответното заболяване, без да се уврежда самия организъм. Провежданата с тях ваксинопрофилактиката е основен начин за предотвратяване на сериозни инвалидизиращи и смъртоносни заболявания. Ползите от имунизациите могат да бъдат, както за отделния индивид, така и за обществото – предотвратява се възникването на епидемии, създава се „колективен имунитет“ и възможност за елиминация на заразните заболявания в глобален мащаб. Въпреки това някои хора считат, че ваксините „разболяват“ и фармаиндустрията печели от тях. Звучи цинично, но последната вероятно печели повече от болни хора, а не от профилактика, която намалява разходите за лечение на конкретните заразни болести. Проучвания сочат, че неваксинирането води до спад в имунизационното покритие на населението и съответно до завръщането на инфекциозни заболявания, които в миналото са протичали тежко, с много усложнения или са завършвали с летален изход. Такива са полиомиелитът, туберкулозата, морбили и други. Към днешна дата СЗО алармира, че всяка година умират около 1.5 милиона деца заради неваксиниране срещу заразни болести. Отказвайки да ваксинираме себе си, проявяваме безотговорност към цялото общество. Например деца, ненавършили необходимата възраст за имунизация, бременни жени, имунокомпрометирани лица и други, които не могат да бъдат ваксинирани, са поставени в риск от заразяване. За да бъде постигнат добър колективен имунитет срещу дадено заболяване, е необходимо да бъде обхванато поне 90 % от населението с ваксинопрофилактика. Затова е важно като родители да бъдем отговорни, както към децата си, така и към обществото, в което живеем.

Подобни статии: