Политика за поверителност, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).


Какъв е обхватът на настоящата Политика за поверителност?

Настоящата Политика за поверителност съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) на ЕС разяснява дали и как "Беборан", използва/ обработва Вашите лични данни. Тя също така, може да включва лични данни за други лица, когато споделяте техните лични данни с нас. Когато ни предоставяте директно лични данни на други лица, сте длъжни преди това да им предоставите копие от настоящата декларация. В нея се съдържа подробна информация за това дали събираме личните Ви данни и с кого можем да ги споделяме. Настоящата Политика за поверителност разкрива и Вашите права по отношение на личните данни. Това се отнася за всички Ваши лични данни, включително лични данни, съхранявани по електронен път или на хартиен носител.


Какви лични данни можем да събираме за Вас?

Беборан не съхранява Вашите лични данни. Когато създавате профил, въвеждате имена, имейл адрес и данни за Вашето бебе, тази информация се съхранява само локално на Вашето устройство.


Кой би могъл да има достъп до личните Ви данни?

Ние работим с Google Analytics с цел да разберем по-добре използването на Приложението. Вашите лични данни биха могли да са достъпни за Google Analytics при изпълнение на тези услуги.


Използването на лични данни от трети страни не е предмет на настоящата Политика за поверителност. За да се информирате как Вашите лични данни се използват от нашия партньор Google Analytics, моля запознайте се тяхната политика за личните данни на следния адрес: https://policies.google.com/privacy/partners


Какво ще стане, ако преразгледаме настоящата Политика за поверителност?

Периодично може да внасяме промени в настоящата Политика за поверителност, за да отразим промените в правните ни задължения или при нова версия на Беборан, при която можем да събираме и обработваме Вашите лични данни с цел подобряване на предоставяната Ви услуга Политиката ще бъде разширена, посочвайки начините, по които ще обработваме личните Ви данни. Ще Ви информираме за всички съществени редакции на настоящата Политика за поверителност и тя ще влиза в сила, след като сте били уведомени.


Как можете да се свържете с нас, ако имате въпроси или опасения?

Можете да се свържете със служителя по защита на данните на Беборан, като използвате данните за контакт по-долу, за да:

  • задавате въпроси;
  • изразите опасения или да подадете жалба;
  • откажете от програма или услуга;
  • да упражните някое от гореизброените права, включително достъп, корекция, преносимост, възражения, ограничение и изтриване.

Имейл адрес за контакти на Беборан:

contact@beboran.app


С какви средства за обжалване разполагате?

За повече информация за правата Ви относно поверителността и защитата на данните, или ако не можете да разрешите даден проблем директно с нас и желаете да подадете жалба, свържете се със съответния орган за защита на данните във Вашата държава или с надзорния орган за защита на данните на Беборан:

Адрес за кореспонденция на Ирландски комисар по защита на данните:

Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois

Телефонни номера:

  • +353 57 8684800
  • +353 (0)761 104 800

Имейл адрес:

  • info@dataprotection.ie